در حال بارگیری...

سطح محصولات خاص و دست دوز

محصولاتی خاص و دست دوز از نقوش زیبای ایرانی، گروه ٢ال در این سطح کاری با تحقیق در مورد پیشینه پارچه و لباس و تزیینات زیبای لباس در گوشه گوشه این کشور پهناور، سعی دارد با کمک گرفتن از هنرهای زیبای دست دوز ایرانی  و تلفیق آن با سطحی امروزی تر محصولاتی را ارائه دهد که ریشه های سنت و اصالت ایرانی در آن نمایان باشد.و بالطبع این سطح کاری اختصاصی تر و محدودتر می باشد.