در حال بارگیری...

سطح شخصی دوزی

محصولاتی که کاملا برای شخص طراحی ودوخته می شود، گروه ٢ال در این سطح کاری از ابتدا با مشتری است به این صورت که لباس بر حسب خواسته مشتری برای وی طراحی و ایده پردازی و پس از تأیید او مراحل دوخت دنبال می گردد .